BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Dorpsspiegels | Atelier Buitenkansen

Dorpsspiegels | Atelier Buitenkansen

Dorpsspiegels | Atelier Buitenkansen

 

 

Dorpsspiegels. Een methode voor bewoners om hun dorp te verbeteren

Vanuit het NIZW (het huidige Movisie) was Carlinde Adriaanse in 2002 als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling van de dorpsspiegels voor de dorpen van de gemeente Opsterland. Het is een methodiek voor burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikelling van het eerste uur. Het idee voor de Dorpsspiegel Opsterland ontstond tijdens een werkconferentie van de gemeente Opsterland, waarbij de provinciale steunfunctie Partoer en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) betrokken waren. Het idee voor de Dorpsspiegel werd positief ontvangen door de lokale politiek en de Plaatselijke Belangen van de dorpen. De dorpsspiegels zijn in 2002 voor het eerst gehouden en in 2006 en 2010 herhaald. Momenteel worden de nieuwe dorpsspiegels voor 2014 voorbereid. De dorpsspiegel-methode is helemaal van deze tijd en kan ook in dorpen in andere delen van Nederland worden ingezet.

Wat is een dorpsspiegel?
Met een dorpsspiegel maken dorpsbewoners zelf eens in de zoveel tijd de stand van zaken in hun dorp op. Met een dorpsspiegel kan een dorp zichzelf letterlijk een spiegel voorhouden. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Welke ontwikkelingen zijn positief, welke negatief? Aan de hand van cijfers, woorden en foto’s wordt het verhaal van het dorp verteld. In deze combinatie van kennisbronnen onderscheidt de dorpsspiegel zich van andere monitoren. Door een brede enquête in de dorpen te houden en die aan te vullen met onder meer groepsgesprekken, foto’s en interviews, kunnen dorpen, gemeenten en instellingen op een onderbouwde manier met elkaar in gesprek gaan en belangrijke onderwerpen bij elkaar op de agenda te zetten. 

Wat is het nut van een dorpsspiegel?
De dorpsspiegel is gemaakt om dorpsbewoners een instrument in handen te geven dat ze kan helpen bij het verbeteren van hun dorp. In de dorpsspiegel kunnen de verschillende partijen lezen wat voor dorpsbewoners zwaar weegt en telt. Wat vinden zíj waardevol, waar ergeren zij zich aan? De dorpsspiegel is ook een geschikt instrument voor dorpen om periodiek te bekijken in hoeverre het gevoerde beleid vruchten afwerpt. Dorpsspiegels geven niet op alle vragen een definitief antwoord. De kracht van de dorpsspiegel is juist dat ze vragen oproept. Ze dwingt meer of minder brandende kwesties preciezer te benoemen en vervolgens met alle betrokkenen een plan te maken om het aan te pakken. De dorpsspiegel heeft vooral ook de functie om het gesprek op verschillende niveaus te stimuleren en aan te gaan: dorpsbewoners onderling, dorpen onderling, dorpen met de gemeente.

Meer informatie
www.dorpsspiegels.nl
www.opsterland.nl

project: Adriaanse Research & Mediation