BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

  • Fase 0 Fase 0
  • Fase 1 Fase 1
  • Fase 2 Fase 2
  • Fase 3 Fase 3
  • Fase 4. Mogelijk eindresultaat Fase 4. Mogelijk eindresultaat
     
     
Het platteland biedt volop buitenkansen. Het is onze missie deze buitenkansen te benutten om het buitengebied ruimtelijk, economisch, sociaal en ecologisch te versterken. Dit doen we door wensen en ideeën, programma's en functies, acties en oplossingen van verschillende stakeholders met elkaar te verbinden. We leggen creatieve verbanden die nieuwe en bestaande ontwikkelingen stimuleren. Onze samenhangende strategie levert meerwaarde op voor het buitengebied als geheel en specifieke opgaven in het bijzonder. Wat zijn in onze visie de buitenkansen?

Wij geloven in de kracht van het platteland en beschouwen het als een gelijkwaardige tegenhanger van de stad. Het buiten-gebied is meer dan de groene speelweide en het agrarische infuus van het urbane leven. Het is een eigen systeem, met een eigen dynamiek en programma. Niet langer mono-functioneel gericht op landbouw, maar ook op wonen, werken en recreëren. Juist nu het buitengebied volop in ontwikkeling is, kunnen we zijn unieke potenties optimaal benutten. Het momentum van het platteland is nu!

Wij signaleren een veranderend speelveld in het buitengebied. Bestaande spelers zoeken naar een andere rol, nieuwe spelers zoeken een plek in het buitengebied. Boeren zijn bijvoorbeeld op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen door neven-activiteiten als natuurontwikkeling, waterberging, nieuwe energieën, recreatie en toerisme. Gemeenten streven wellicht naar oplossingen voor nog niet ontwikkelde gronden, naar een kwalitatieve afronding van hun dorp of naar nieuwe economische dragers.


  Nieuwe spelers uit de stad doen hun intrede in het buitengebied. Hier vindt men ruimte om te ondernemen, rust om te leven, vrijheid om te recreëren. Al deze spelers hebben wensen en behoeften over de invulling van het buitengebied. Wij luisteren naar hen en gaan samen met hen op zoek naar de bundeling en vervlechting van hun belangen. We brengen hen samen en koppelen hun ideeën in een collectief, integraal toekomstperspectief. De actuele dynamiek van het speelveld is een buitenkans om mensen en plannen te verbinden!

Wij waarderen de specifieke, gebiedseigen kwaliteiten van de plek. Elk buitengebied is anders. Landschap, economische activiteiten en sociale structuren variëren per buitengebied, evenals de opgaven en de spelers. Onze integrale oplossingen sluiten altijd  aan op de eigenheid van een gebied. Dat resulteert in een herkenbare identiteit die is verbonden met de plek. Het is een identiteit waar bewoners zich in herkennen, waar ondernemers zich mee kunnen profileren en waar gemeenten trots op zijn. Het DNA van elk buitengebied is een unieke buitenkans!

Kortom, wij transformeren het buitengebied vanuit een integrale visie. De visie komt tegemoet aan de diversiteit van individuele en collectieve belangen van verschillende stakeholders. We ambiëren waardecreatie van een bepaalde plek om daarmee ook een buitenkans voor andere spelers te creëren. We luisteren naar verschillende partijen, verbinden hun belangen en dragen gebiedseigen oplossingen aan. We verbinden opgaven en combineren oplossingen. Samen met u geven we uw buitengebied toekomstperspectief!

Zie ook ons kennisdossier.