BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Werkwijze Atelier Buitenkansen

 

 

Diverse opgaven
Het buitengebied is volop in ontwikkeling. Er is een ware transformatie gaande van het platteland. Boeren stoppen of vergroten hun bedrijf. Nieuwe bewoners en gebruikers doen hun intrede. De aandacht voor landschapsbehoud en natuurontwikkeling neemt toe. Er is steeds meer vraag naar recreatieve voorzieningen. Ook verandert er veel in en om de kleine kernen: de bevolking vergrijst, het voorzieningenniveau daalt, leegstand van agrarische bebouwing neemt een zorgelijke omvang aan en er verschijnen Ruimte-voor-Ruimtelocaties. Dit alles heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke, economische, sociale en ecologische kwaliteit van het buitengebied. Er dreigt een onsamenhangend kernrand-gebied te ontstaan waarin dorp en buitengebied steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn, economische bedrijvigheid terugloopt en de leefbaarheid onder druk staat. Dat moet anders, vinden wij. Het kan ook anders.
  Diverse spelers
Het buitengebied biedt een veelzijdig en afwisselend toneel. Er zijn veel verschillende spelers, van particulieren tot overheden, van boeren tot ontwikkelaars, van bewoners tot ondernemers. Zij hebben uiteenlopende of zelfs tegengestelde belangen, van het eigen erf tot een overkoepelend gebied, van een prettig woonklimaat tot economische draagkracht. Hun adviesvragen en opgaven variƫren navenant, van een concrete ontwerpoplossing tot een abstract onderzoek. Vaak worden de spelers, belangen en opgaven separaat beschouwd. Atelier Buitenkansen biedt u een integraal perspectief. Wij kennen de spelers, hun belangen en zijn in staat hun opgaven met elkaar te verbinden. In de verbinding schuilt de kracht waar alle spelers van profiteren. U ook.