BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 
     
Kansen voor boer, bodem en Brabant
Brood en Spelen, Hennephub
  Herinrichting erf met
recreatieve meerwaarde
Groot Duijfhuis
  Water geeft toekomst aan
agrarisch bedrijf
Hoeve de Waterkans

 

  Subtiele herbestemming
door verbinding

Steenovens Fortmond
     
Ruimte-voor-Ruimtekavels
leiden tot uniek woonmilieu
Geriefbos Gilze Zuid-West
  Rood-voor-Rood en herbestemming agrarisch vastgoed op landgoed   
Landgoed Middachten
  Kleinschalige woningbouw levert landschappelijke kwaliteitsimpuls
Dorpsrandlocatie Well
  Van transportbedrijf naar woningen in een landgoed-setting
Woningbouwlocatie Heino
     
Integrale inzet landschap-pelijke investeringsgelden
Gebiedsvisie Beers-Vianen
  Transformatie- en reparatiestrategieën met kwaliteitsimpuls
Noord-Brabants buurtschap
  Online onderzoeks- en stemtool met consensus-bepaling Direct Governance   Ruimtelijke recepten voor bestendige en kwalitatieve dorpsranden
Ontwerponderzoek Provincie Gelderland
     
Dorpsspiegels. Een methode voor bewoners om hun dorp te verbeteren   Reparatie-en veeg-bestemmingsplan Buitengebied   Nieuwbouw Gemeentehuis Leudal  

Transformatie wieler-
omgeving Herungerberg Venlo