BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Well plankaart Atelier Buitenkansen Gevoelige ontwikkelingslocatie aan dorpsrand biedt unieke kansen voor landschappelijke kwaliteitsimpuls en vergrote financiële haalbaarheid.   Uniek alternatief voor doorbreien langs de dorpsrand
Dorpsrandlocatie Well

In het verleden is er veel uitgebreid langs dorpsranden. Dorpen en aangrenzende gehuchten zijn aan elkaar gegroeid. De dikwijls anonieme wijkjes liggen vaak met hun gesloten, onaantrekkelijke achterkanten aan het landschap. Het gevolg is dat het karakteristieke onderscheid tussen dorp en buitengebied is verdwenen en de landschappelijke kwaliteit bedreigd wordt. De grote bouwopgave is voorbij, terwijl er tegelijkertijd behoefte is aan kleinschalige ontwikkelingen voor starters en doorstromers uit het dorp. De aanpak van Buro Lubbers van een woningbouwlocatie aan de rand van Well laat zien hoe deze ontwikkelingen op een verantwoorde en aantrekkelijke manier ingepast kunnen worden.

De gemeente Well wil kleinschalige woningbouw ontwikkelen op een locatie aan de rand van het dorp. Uitbreiden ligt hier gevoelig vanwege een aanwezig kasteel en de ligging buiten de hoger gelegen oeverwal waarop de oorspronkelijke bebouwing gesitueerd is. Wij hebben de locatie in breder perspectief beschouwd. Hierdoor ontdekten we de mogelijkheid om ook het aangrenzende waterbergende gebied te betrekken bij de opgave. We ontwierpen het woningcluster als een bijzonder landschappelijk fenomeen: een bosje met woningen in een landgoedsetting en een waterrijke rabattenstructuur met unieke vlonderwoningen.

De aanvankelijke knelpunten van de dorpsrand en de waterbergende functie zijn omgezet in economische, ruimtelijke en ecologische kansen. Het plan biedt ruimte aan meer woningen dan geraamd en vergroot zo voor de gemeente de financiële haalbaarheid. Tegelijkertijd biedt het een uniek en aantrekkelijk milieu aan potentiële kopers. De mooie dorpsrand nodigt de huidige bewoners uit tot een ommetje. De ingreep voegt bovendien nieuwe natuur toe en blijft voldoen aan de eisen van provincie en waterschap. Kortom, het ontwerp lost meerdere problemen op, het voorziet in verschillende behoeften van diverse stakeholders, het creëert meerwaarde voor alle betrokkenen.

Meer informatie

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Gemeente Bergen | locatie: Well
jaar ontwerp: 2012 | status: bestemmingsplan vastgesteld

Well impressie Atelier Buitenkansen
Kleinschalige woningbouw in waterbergend gebied resulteert in uniek woon-milieu en recreatief medegebruik.