BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Plan ROS | Atelier Buitenkansenbeplatingsplan

 

Plan ROS | Atelier Buitenkansenprincipedoorsnede zaksloot/houtwal

 

 

 

Uitbreiding transportbedrijf met inpassing in buitengebied
Plan ROS heeft namens de gemeente Gennep de volledige procedure begeleid van dit plan, letterlijk vanaf het principeplan tot en met de Raad van State. Het plan omvat de uitbreiding van een bestaand transportbedrijf met een longstayparking aan de rand van het buitengebied. Op grond van de gemeentelijke structuurvisie moest niet alleen de ‘gewone’ landschappelijke inpassing plaatsvinden, maar moest ook een bedrag betaald worden voor kwaliteitsverbetering. Dat bedrag is in het gemeentelijk fonds voor kwaliteitsverbetering gestort en wordt gebruikt voor groen- en natuurprojecten in het buitengebied. Daarnaast is in het bestemmingsplan een regel opgenomen over de aanleg en instandhouding van de land-schappelijke inpassing bij het bedrijf.

Werkzaamheden
- Vertegenwoordiging namens de gemeente bij de Commissie Limburgs KwaliteitsMenu/ Gemeentelijk KwaliteitsMenu
- Onderhandelen met de ondernemer over de landschappelijke inpassing plus de financiƫle bijdrage voor het gemeentelijk fonds voor kwaliteitsverbetering
- Begeleiden van de bestemmingsplanprocedure en de juridische vertegenwoordiging bij de Raad van State

Meer informatie
- Bestemmingsplan, landschappelijk inpassing en advies Commissie Limburgs Kwaliteitsmenu
- Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over deze casus

project: Plan ROS