BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Gemeentehuis Leudal | Atelier Buitenkansenarchitectuur: Van Aken Architecten Eindhoven

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Gemeentehuis Leudal
De gemeente Leudal wilde na de herindeling een nieuw gemeentehuis realiseren. Dit moest centraal gelegen zijn in het grote buitengebied van deze landelijke gemeente in Midden-Limburg. Plan ROS leverde de jurist ruimtelijke ordening die verantwoordelijk was voor de advisering over de locatiekeuze en de bestemmingsplanprocedure. Ook maakte de projectleider deel uit van het bouwteam.

Vanwege de ligging aan de rand van het buitengebied was de landschappelijke inpassing van groot belang. Bovendien moest met de provincie onderhandeld worden over een kwaliteitsbijdrage in het buitengebied. Tenslotte bevonden zich in de directe omgeving enkele veehouderijen waarmee rekening gehouden moest worden.

Na een constructieve voorfase, waarin alle belanghebbenden intensief waren betrokken, is het bestemmingsplan vervolgens relatief gemakkelijk door de procedure gekomen. Het gemeentehuis is inmiddels gerealiseerd.

Jurist ruimtelijke ordening Plan ROS | opdrachtgever: gemeente Leudal | locatie: Heythuysen | jaar: 2009 | status: gerealiseerd