BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Herungerberg Venlo | Atelier Buitenkansen

 

 

 

 

 

Transformatie wieleromgeving Herungerberg Venlo
De initiatiefnemer wilde een voormalige atletiekbaan omvormen tot een wieler- en skatebaan. Het initiatief was strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om mee te kunnen werken aan het project, diende een omgevingsvergunning verleend te worden. Plan ROS heeft de ruimtelijke onderbouwing bij die vergunning opgesteld.

Het projectgebied is gesitueerd in het oosten van Venlo op sportpark Herungerberg. Het betreft een voormalige atletiekbaan gelegen in een natuurlijke omgeving (o.a. Groote Heide) met verschillende sportverenigingen met de daarbij behorende sportvelden en accommodaties. Inmiddels zijn de banen geasfalteerd en in gebruik genomen.

Een belangrijk aandachtspunt binnen dit project was het aspect flora en fauna. De sportactiviteit kon schadelijke effecten hebben op beschermde dierensoorten en nabijgelegen EHS- en natuurgebieden. Om die reden is onder meer een quickscan flora en fauna uitgevoerd.

Naast een ruimtelijke onderbouwing is door Plan ROS conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een analoog en digitaal besluitvlak van het projectgebied gemaakt en aangeleverd.

Omgevingsvergunning: Plan ROS | opdrachtgever: LUX Advies | locatie: Venlo | jaar: 2013 | status: gerealiseerd