BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Herinrichting erf boerderij vertelt cultuurhistorisch verhaal.   Transformatie van een boerenerf met recreatieve meerwaarde
Groot Duijfhuis, Liempde

Zeven boerenerven uit verschillende periodes in Liempde worden op initiatief van Stichting de Brabantse Boerderij heringericht. Daarmee wil de stichting bijdragen aan een betere recreatieve verbinding tussen de natuurkernen en het cultuurlandschap in het Groene Woud. Eén van de erven betreft de historische boerderij Groot Duijfhuis. Buro Lubbers heeft hiervoor een ontwikkelingsvisie opgesteld, die niet alleen het erf een kwaliteitsimpuls geeft, maar de boerderij ook een recreatieve betekenis geeft in de omgeving.

Groot Duijfhuis is het toonbeeld van een samenhangend, autarkisch en multifunctioneel systeem. De agrarische gebouwen, de nutstuinen, de weilanden, de bossen, de poelen en de beek zijn allemaal onderdelen van de boerderij. Daarmee heeft Groot Duijfhuis sinds oudsher een economische, ruimtelijke en sociale betekenis voor de omgeving. Zo hield de boerderij met pacht- en oogstopbrengsten het nabijgelegen klooster in stand.

Dit samenhangende systeem van Groot Duijfhuis willen we weer zichtbaar en ervaarbaar maken. Dat doen we door het Groot Duijfhuis aan te sluiten op een recreatieve route in de omgeving. Het nieuwe informatiecentrum maakt de boerderij tot hét startpunt van de wandeling door het Dommeldal. Op geijkte plekken aan de route bevinden zich rustpunten, soms met zicht op het Groot Duijfhuis. Door het Groot Duijfhuis in zijn omgeving te ervaren, krijgt de wandelaar inzicht in het grotere landschappelijke, economische en sociale systeem waar de boerderij vroeger deel van uitmaakte.

Ook op het erf wordt het systeem zichtbaar gemaakt met een wandeling. De bezoeker wordt door de rijke cultuurgeschiedenis geleid, van het geriefbosjes tot het voorerf, van de bloemen- en moestuinen tot de fruitgaarden met schapen, van de duiventoren tot de Dommel, van de paardenstal tot het agrarische erf en de Vlaamse schuur. Wanneer het informatiecentrum gesloten is kan men in een automatiek de wandelkaart kopen, net als eieren, koekjes en de honing die op de boerderij worden gemaakt.

Meer informatie

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Stichting Brabantse Boerderij | locatie: Liempde | jaar ontwerp: 2015 | status: visie

Erf wordt een knooppunt op wandelroute in omgeving: recreatieve meerwaarde.