BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Kennisdossier Atelier Buitenkansen
     
Boeken                                                                                                  

2014
Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming;
Methoden voor analyse en visievorming.
Wim Simons, Dick van Dorp
Landwerk | 2014

2012
Levend landschap. Manifest voor stad en land.
Hans Teerds, Johan van der Zwart
Uitgeverij Sun | 2012

Waardevol Groen
Hans Kamerbeek,
Innovatienetwerk | september 2012


Beleid / onderzoek / studies

2014
Van Onderop! Nieuw elan in krimpregio’s. Bottom-up
initiatieven in krimpgebieden. De oogst van een kennisplatform

Ruimtevolk| oktober 2014

Ingeborg Thoral (adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie
Utrecht) diverse onderzoeken:

* Kernrandzones | 2014
* Advies Landelijk Gebied 21e eeuw | juli 2014
* Energielandschappen | 2014

Companen: Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen:
een verhaal met veel gezichten

Jeroen Lijzenga,Theo van der Waals
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 
23 mei 2014

Kennisagenda 2014. Kennisplatform Demografische Transitie
Jooske Baris, Thomas Hessels
Platform 31 | April 2014

Monitor Investeren voor de Toekomst 2012 (over
woningmarkt, vergrijzing en zorg)
Jaap van Galen. Wim Faessen
ABF Research | 30 maart 2014

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
InnovatieNetwerk | Maart 2014

2013
Metropolitaan plattelandschap. Nieuwe allianties voor een
leesbaar landschap
Stijn Kuipers
Thesis Eindhoven University of Technology
Augustus 2013

Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale
coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling

Hans Farjon & Rikke Arnouts
Planbureau voor de Leefomgeving | juli 2013

Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta
Enno Zuidema Stedebouw | 13 maart 2013

2012
Noaberschap loont! Een sterker sociaal en economisch
landelijk gebied

Edward Hutten, Ruben Kluit, Imke Nabben, Rick Staudt
Gemeente Twenterand | 8 juni 2012

2011
De transitie van stad en platteland. Een nieuwe koers
(+ samenvatting)
Provincie Noord-Brabant | 9 december 2011

Nieuwe landschappen. Sluipende transformaties in het landelijk gebied.
Aanvraag voor deelprogramma Stedenbouw van
het stimuleringsfonds voor de architectuur
Miranda Reitsma, Mark Hendriks
26 augustus 2011

Omgaan met krimp in het landelijk gebied: vitaliteit als vertrekpunt
Bas Breman
Alterra Wageningen

2009
Kansen voor een krimpend platteland
Raad voor landelijk gebied | december 2009


 
Blogs / nieuwsbrieven

Gebiedsontwikkelingen in Brabant
website

2014

Hoe je van een suikerbiet plastic maakt
3 december 2014
NOS

Erftransformatie nieuwe opgave buitengebied
7 november 2014
Kuiper Compagnons

Agri meets Design
Oktober 2014

Wijziging Besluit omgevingsrecht per 1 november a.s.
Robin Aerts
15 oktober 2014

Tien gouden tips voor aanpak bottom-up-initiatieven in krimpgebieden
Janneke Rutgers
Gebiedsontwikkeling nu | 13 oktober 2014

Vrijkomend zorgvastgoed: zorgenkind of buitenkans?
Eric Burgers
2 oktober 2014

Wat te doen met leegstaand agrarisch vastgoed?
Platform 31 | 25 september 2014

Ontwerpen aan het nieuwste Brabant
Four Funerals and a Wedding_mozaiekbrabant
Provincie Noord-Brabant en IABR

2013
Blinde vlek leegstandsdiscussie: vrijkomende agrarische bebouwing
Marinus Biemans
Ruimtevolk | 26 augustus 2013

2012
Rem Koolhaas: ‘Countrypride’
Ko Jacobs
7 september 2012

 

Artikelen [tijdschriften, kranten]                

2015

Burger betaalt graag voor natuur
Rik Nijland
De Volkskrant | 5 februari 2015

Wonen in Veldhoven, de expat zit er niet mee
Peter van Ammelrooy 
deVolkskrant, 21 januari 2015

2014

Burgers nemen natuur over
Rik Nijland
deVolkskrant | 24 december 2014

Terug naar oude boerennatuur
Marianne Heselmans
NRC | 12 december 2014

‘Project De Pielis is voorbeeld anderen’
Henri Verwijmeren
Eindhovens Dagblad | 4 november 2014

Riante kavels in de herkansing
Tom Tacken
Brabants Dagblad | 11 oktober 2014

Ruimte voor ruimte is geen geldmachine
Ron Lodewijks
Brabants Dagblad | 01 oktober 2014

De Kempen. Local qualities and contemporary interventions
Theodoor Hendriks
Scape | nr. 14-2014, p 63-67

Rem Koolhaas in the country
Icons | nr. 134- september 2014

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
Innovatienetwerk | Maart 2014

Mooi modern boeren
Hilde Haan
deVolkskrant | 25 juni 2014

De nieuwe natuur in Brabant
Ton Tacken
Eindhovens Dagblad | 16 mei 2014

Waardevolle landelijke gebieden. Stappen op het platteland
Frits Niemijer
Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed | nr. 3-2014, p. 28-29

Kasteel Middachten. Experimenteren met erfgoed
Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed | nr.3-2014, p. 20-21

2012
Platteland als consumptieruimte
Michiel van Meeteren
Geografie | maart 2012

2010
Nieuwe kansen voor het platteland. Zorg voor het buitengebied, zorg voor bewoners
Michaël Meijer en Arjan van der Mispel
Gezond Bouwen & Wonen | nr. 2-2010