BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Thema's Atelier Buitenkansen
 
 
  Atelier Buitenkansen:
  • helpt u met alle opgaven in het buitengebied: van eigen erf tot natuurgebied, van woonklimaat tot economische draagkracht, van agrarische bedrijvigheid tot recreatie.

  • geeft het buitengebied een integrale kwaliteitsimpuls: economisch, ecologisch, maatschappelijk én ruimtelijk.

  • is er voor alle spelers in het buitengebied: particulieren, overheden, agrariërs, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers.

  • verbindt opgaven en mensen in een gezamenlijk toekomst-perspectief.

  • bestaat uit een multidisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, sociologen, mediators, juristen, planeconomen en vele andere experts.

  • biedt u het voordeel van één loket, één adviseur en een vlot proces.

  • levert bruikbare resultaten van een concrete ontwerpoplossing tot een abstract onderzoek, van product tot dienst.

  • informeert u op deze website over onze visie, opgaven, referenties, werkwijze, team en contactgegevens.